Kontakt: +48 58 380 02 15

Masz już dość swoich
dłużników, którzy ciągle
kłamią, że już
niebawem zapłacą?

Windykacja przedsądowa
Windykacja przedsądowa ma na celu doprowadzenie do normalizacji spłaty zobowiązania, a więc uregulowania całości zaległego zobowiązania i przywrócenia regularności dalszych spłat zgodnie z obowiązującym harmonogramem lub wystawianymi fakturami. Działania windykacyjne mogą być prowadzone przed wypowiedzeniem dłużnikowi umowy przez wierzyciela lub po jej wypowiedzeniu. W drugim przypadku ich celem jest już tylko spłata zaległych zobowiązań.


Krajowy System Windykacji stawia na skuteczność i szybkość prowadzonych działań - dlatego najważniejszym elementem prowadzonej przez nas windykacji przedsądowej jest wysłąnie wezwania do zapłaty, zawierającego dokładne dane dotyczące nieuregulowanego zobowiązania oraz ostrzeżenie o podjęciu określonych czynności prawnych mających na celu jego odzyskanie.

Kontakt telefoniczny, monitoring należności - te ważne elementy windykacji przedsądowej prawie zawsze wykonywane są przez samego przedsiębiorcę, jeszcze przed skierowaniem sprawy do profesjonalnej firmy windykacyjnej. W związku z powyższym uznaliśmy, że powielanie działań wykonanych już przez przedsiębiorcę, nie tylko będzie bezcelowe ale narazi na dodatkowe koszty. Kierując się takim podejściem, udostępniamy wszystkim zainteresowanym nasze profesjonalnie skonstruowane wezwanie do zapłaty - a sami skupiamy się przede wszystkim na windykacji sądowej, działania przedsądowe pozostawiając całkowicie po stronie przedsiębiorcy.

Pobierz formularz i samodzielnie wyślij wezwanie zapłaty

Ważnym narzędziem wspierającym procesy windykacyjne stały się od niedawna Biura Informacji Gospodarczej. Podmioty te zajmują się gromadzeniem oraz udostępnianiem informacji o dłużnikach, a także o konsumentach i podmiotach niebędących konsumentami, którzy terminowo regulują swoje zobowiązania. W Polsce działają obecnie trzy tego typu przedsiębiorstwa: Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A., BIG InfoMonitor S.A., KRD BIG S.A.

W trakcie negocjacji z dłużnikami mamy obecnie możliwość informowania ich o możliwym wpisie do takiego rejestru prowadzonego przez BIG w przypadku niespłacenia zobowiązania lub braku chęci zawarcia ugody. Świadomość konsekwencji, jakie niesie ze sobą taki wpis może w wielu przypadkach zwiększać skłonność dłużników do polubownego zakończenia sprawy zaległych zobowiązań.

Zadzwoń (+48 58 380 02 15) lub wypełnij formularz - oddzwonimy: