Kontakt: +48 58 380 02 15

Masz już dość swoich
dłużników, którzy ciągle
kłamią, że już
niebawem zapłacą?

Windykacja sądowa

Windykacja sądowa i egzekucyjna polega na prowadzeniu w imieniu wierzyciela działań sądowych oraz nadzorowaniu i koordynacji działań komorniczych w czasie prowadzonej egzekucji. Korzystamy między innymi z nowoczesnego sytemu informatczynego pozwalającego na natychmiastowe generowanie pism oraz Elektronicznego Postępowania Upominawczego, pozwalającego skrócić czas uzyskania nakazu zapłaty. Ponadto długa współpraca z Komornikiem zajmującym się sprawami za całej Polski, gwarantuje że egzekucja prowadzona dla naszych klientów jest szybka, skuteczna i zgodna z prawem i wysokimi standardami etycznymi.

Jest to profil windykacji, na którym skupiamy nasze działania. Dzięki zminimalizowaniu czasu potrzebnego do uzyskania nakazu zapłaty i skierowania sprawy do egzekucji komorniczej, klient odzyskuje pieniądze o wiele szybciej niż w wypadku tradycyjnego, pełnego procesu obejmującego również monitoring należności i windykację polubowną. Pozwala to również uniknąć wysokich kosztów związanych z koniecznością wielokrotnego kontaktowania się z dłużnikiem oraz nadzorowaniem harmonogramów spłat.

Wyspecjalizowany zespół prawników we współpracy z działem IT stworzył system, dzięki któremu czas od przekazania nam faktury do skierowania dłużnika na drogę sądową został ograniczony do kilku godzin.

Zasadniczo, proces windykacji twardej składa się z 6 etapów:

  1. Przesłanie wezwania do zapłaty (w wypadku klientów którzy wykonali ten krok na własną rękę lub przy użyciu udostępnionego przez nas uproszczonego wezwania, krok ten może zostać pominięty)
  2. Skierowanie sprawy na drogę sądową w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym
  3. Uzyskanie nakazu zapłaty opatrzonego klauzulą wykonalności
  4. Skierowanie sprawy do współpracującego z nami komornika działającego na terenie całego kraju
  5. Monitoring egzekucji komorniczej
  6. Odzyskanie należności 

 

Zadzwoń (+48 58 380 02 15) lub wypełnij formularz - oddzwonimy: