Kontakt: +48 58 380 02 15

Masz już dość swoich
dłużników, którzy ciągle
kłamią, że już
niebawem zapłacą?

Zakres działań

Krajowy System Windykacji specjalizuje się w windykacji długów od nierzetelnych dłużników. Nie boimy się podejmować spraw trudnych, nawet takich w których prowadzono już bezskuteczne działania. Nasze działania windykacyjne prowadzimy we wszystkich regionach kraju i na wszystkich etapach wyznaczanych specyfiką przekazanej nam sprawy.

W zależności od specyfiki sprawy i życzenia klienta prowadzimy windykację:

POLUBOWNĄ:
windykacja pozasądowa jest prowadzona przez kilkadziesiąt dni. W przypadku bezskutecznej windykacji w trybie polubownym, sprawa może zostać skierowana do trybu sądowego i egzekucyjnego;
SĄDOWĄ:
profesjonalna obsługa postępowania sądowego o zapłatę należności w trybie nakazowym lub upominawczym oraz w trybie pełnym o ile wymagają tego okoliczności sprawy;
KOMORNICZĄ:
po uzyskaniu nakazu zapłaty lub wyroku wspomagamy działania komornicze pomagając w ustaleniu majątku dłużnika;

ROSZCZEŃ PRZEDAWNIONYCH:

Przedawnienie roszczeń nie przekreśla możliwości windykacji i domagania się od dłużnika spełnienia przedawnionego roszczenia. Przedawnione roszczenie nie przestaje istnieć, choć zgodnie z prawem cywilnym nie można dokonać przymusowej egzekucji takiego roszczenia poprzez komornicze postępowanie egzekucyjne.

Wierzyciel może dochodzić roszczenia przedawnionego przed Sądem. Sąd z urzędu nie powoła się na fakt przedawnienia roszczenia.

 

Czas to pieniądz !
Nie czekaj, zgłoś się jeszcze dziś.
Zadzwoń (+48 58 380 02 15) lub wypełnij formularz - oddzwonimy: